Privacy Policy

Privacy Statement

Via deze algemene privacy statement stelt Lovens u op de hoogte van het gebruik van persoonsgegevens. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij ontvangen, verwerken en gebruiken. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind u op de website. Wij raden u aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op  Januari 2023

Wie is verantwoordelijk  voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Lovens is een merk van Optima Mobility Holding B.V. en werkmaatschappij Optima Cycles B.V., hierna te noemen ‘Optima Cycles’. Optima Cycles is gevestigd op Beveland 2 te Beverwijk en is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van uw gegevens. Derhalve geldt deze verklaring ook voor dit merk en andere merken binnen onze holding.

Hoe verzamelt Optima Cycles persoonsgegevens?

Optima Cycles verzamelt persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Bij aanschaf van een fiets of een ander product worden persoonsgegevens bij Optima Cycles vastgelegd door de dealer of door de consument zelf. Bij aanschaf van een connected e-bike en het gebruik van zekere apps, worden eveneens persoonsgegevens vastgelegd. Optima Cycles B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop de dealer met de door hen zelf verkregen persoonsgegevens omgaat. Wanneer een van onze (merk)websites bezocht wordt, leggen we gegevens vast, zoals het IP-adresgegevens van het gebruikte apparaat, welke pagina’s en producten zijn bekeken. Ook contact met Optima Cycles kan resulteren in het vastleggen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij de wens om een brochure opgestuurd te krijgen of als er een garantieclaim wordt ingediend. Evenals bij deelname aan een promotie, evenement of een online social forum.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Uw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Daarbij worden de regels die van toepassing zijn op het verkrijgen van toestemming en het mogelijk maken van het intrekken van die toestemming, toegepast. Hieronder vindt u per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Manier van verwerkenPersoonsgegevens die verwerkt wordenRechtsgrond/Toestemmingbewaartermijn
Abonneren nieuwsbriefVoornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadresToestemming2 jaar
Lovens account aanmaken

Voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres.

Gebruikersnaam en wachtwoord.

Toestemming7 jaar na laatste inlog
BestellingVoornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalgegevensToestemming, uitvoering van een overeenkomst7 jaar
Garantie

Voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, geslacht, geboortedatum.

gegevens fiets (framenummer, type, uitvoering, maat, kleur)

gegevens aankoop (verkooppunt en aankoopdatum)

Toestemming of gerechtvaardigd belang7 jaar
Service en supportVoornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres.Toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang7 jaar
EnquêteMailadresToestemming2 jaar
Applicatie (GPS)Voornaam en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, mailadres IMEI, framenummer.ToestemmingTot opheffing account bij  Conneqtech B.V

Garantie

Als u bij ons een elektrische fiets of bakfiets heeft gekocht heeft u recht op twee jaar garantie. Op het mailadres dat gekoppeld is aan uw garantieformulier ontvangt u van ons informatie over het specifieke product dat u bij ons heeft gekocht. Evenals specifieke veiligheidswaarschuwingen of terugroepacties, indien deze van toepassing zijn op uw fiets.

Service en support

Het verlenen van service en support aan consument en verkoper, maar ook ten gunste van diverse overeenkomsten, niet alleen die tussen de consument en dealer maar ook die tussen Optima Cycles en de dealer.

Marketing

We versturen relevante marketingberichten, zoals nieuwsbrieven en informatie over onze producten of diensten of bij deelname aan acties. Het aanbieden van advertenties en producten via onze eigen websites en de websites van andere partijen. Optima Cycles B.V. hanteert daarbij de privacyregels conform gelden de wetgeving die van toepassing zijn op het verkrijgen van toestemming en het mogelijk maken van het intrekken van die toestemming.

Applicatie

Door het gebruik van de app worden gegevens verwerkt van uw fiets, het gebruik van uw fiets en het apparaat waarop u de app heeft geïnstalleerd. Op gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De data wordt niet verhandeld of voor commerciële doeleinden gebruikt door derden die niet met Optima Cycles verbonden zijn. Data wordt, naast de opslag op uw apparaat, bewaard in de database van Conneqtech B.V. in Nederland en voldoet aan de wettelijke beveiligingseisen. Data blijft opgeslagen zolang u het account niet opheft. Meer details over privacy en datagebruik lees je in de Privacy Policy in de apps van Lovens.

Cookieverklaring

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Optima Cycles en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website door ons gelezen worden. Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Er kan gebruik gemaakt worden van drie soorten cookie-instellingen:

Strikt noodzakelijk

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen.

Analyse surfgedrag

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen;
 • surfgedrag op de website te monitoren, wat inzicht geeft in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres).

Social media

Onze website heeft socialmediabuttons voor het delen van sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen;
 • surfgedrag op de website te monitoren, wat inzicht geeft in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres);
 • de mogelijkheid te bieden om pagina’s te delen met sociale netwerken.

Toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Remarketing van Google Ads

Optima Cycles gebruikt de re-marketingservice van Google Ads om te adverteren op externe websites. Onze websitebezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacy beleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de websites van Optima Cycles.

Hoe delen we persoonsgegevens of dragen we die over?

Optima Cycles kan persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Optima Cycles. Optima Cycles vereist dat deze externe partijen uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Optima Cycles zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaart Optima persoonsgegevens van consumenten?

Optima Cycles bewaart gegevens gedurende de tijd dat het nodig is met betrekking tot het doel waarvoor de gegevens wordt gebruikt. Mogelijk naar aanleiding van de afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden niet langer dan twee jaar opgeslagen in een beveiligde database, tenzij dat noodzakelijk is om mogelijke klachten of aanspraken in beoordeling te nemen of als er aan wettelijke of administratieve verplichtingen voldaan moet worden.

Zijn mijn gegevens veilig?

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt blijft veilig en vertrouwelijk. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Recht op inzage en duidelijke informatie.

U kunt om ons verzoeken om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op vergetelheid.

U kunt ons uw gegevens door ons laten verwijderen behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren.

Recht op rectificatie en aanvulling.

U heeft  het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.

Het recht op dataportabiliteit.

U kunt ons vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Het recht op beperking van de verwerking:

U heeft het recht om minder (zo min mogelijk) gegevens te laten verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of aan een wettelijke verplichting.

Hebt u vragen of wilt u een wijziging doorgeven?

Consumenten mogen hun gegevens inzien en zijn het recht behouden om wijzigingen en het wissen van hun gegevens te verzoeken.

Wilt u daar gebruik van maken of hebt u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Koop nu je
Lovens Explorer

En krijg een Regenhuif t.w.v. €360 gratis!